Jasmin Durić - 'Uzroci sreće i uspjeha'
Serijal predavanja na temu ''Uzroci sreće i uspjeha''